امامزاده علی روستای شکرناب
امامزاده علی روستای شکرناب
طبیعت روستای شکرناب
طبیعت روستای شکرناب
ده باغ - پاییز
اینترنت پر سرعت در راه روستا
روستا شکرناب
روستا شکرناب

سیستم جامع رای گیری

نویسنده

تاریخ انتشار۷ اسفند ۱۳۹۵

سیستم جامع رای گیری روستا شکرناب، برای حل مشکلات و معضلات روستا، مشاهده می شود که اهالی با ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای ارائه راه حلی تلاش میکنند و ایده هایی نیز ارائه می شود که عده با آن مخالف و عده ای موافق هستند.

روستا شکرناب

نویسنده: محمدرضا مولائی

ادامه مطلب