هیئت امنا

دهیار و هیئت امنا روستا شکرناب و شماره های تماس

 

دهیار

عباس علیمحمدی: ۰۹۱۰۷۵۲۲۷۵۵

 

هیئت امنا

سید حسن میری: ۰۹۱۲۸۸۲۳۷۵۶

خدابخش بختیاری: ۰۹۱۲۱۷۲۹۵۷۳

مومن علی بختیاری: ۰۹۱۲۷۸۱۶۰۵۹

یعقوب صفری: ۰۹۱۲۷۱۱۸۴۶۳

بیژن بختیاری:        —