سیستم جامع رای گیری

۷ اسفند ۱۳۹۵

نویسنده: محمدرضا مولائی

سیستم جامع رای گیری روستا شکرناب

برای حل مشکلات و معضلات روستا، مشاهده می شود که اهالی با ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای ارائه راه حلی تلاش میکنند و ایده هایی نیز ارائه می شود که عده با آن مخالف و عده ای موافق هستند.

بعد از اینکه مشکلی مطرح میشود و راه حل هایی ارائه میشود، چند روزی و یا حتی چند ساعتی روی آنها بحث میشود و بعد از آن هم مشکل و هم راه حل فراموش شده و دوباره به سراغ مشکلی دیگر می رویم و نه تنها راه حل جامعی ارائه نمی شود بلکه مشکل فراموش شده و تا خسارتی به بار نیاورد و یا مشکلی جدی بوجود نیاورد فکر اساسی درباره اش نمی شود.

با مشاهده چنین وضعیتی بر آن شدیم تا سیستمی جامع برای جمع آوری ایده ها و راه حل های اهالی توسعه دهیم تا راه گشای مشکلات روستا باشد. شیوه کار در سیستم جامع رای گیری که بزودی در دسترس قرار میگیرد به این صورت است که ابتدا راه حلی برای حل مشکلی از روستا توسط هر کدام از اعضا ثبت می شود، سپس اعضای دیگر به راه حل ارائه شده امتیاز می دهند این امتیاز در واقع مشخص می کند که کدام راه حل ارائه شده از نظر اهالی درست تر و برای انجام مناسب تر است، سپس دهیار  و هیئت امنای محترم با برنامه ریزی و صلاح دید خود به انجام آن راه حل می پردازند.

سیستم جامع رای گیری درحال توسعه می باشد و بزودی در دسترس اهالی روستا شکرناب قرار میگیرد.

جهت بهبود سیستم و ارائه نظرات خو درباره سیستم جامع رای گیری از قسمت تماس با ما استفاده کنید.

باشد که راه گشای گوشه ای از مشکلات روستا باشیم.

برچسب ها : ، ، ، ، ، ،