درباره روستا

شکرناب روستايي واقع در استان قزوين، شهرستان آبيک ،بخش مرکزي، دهستان کوهپايه غربي است. اين روستا از شمال با روستاي چناسک از شرق با روستاي نوده کیاده مرتبط است. فاصله اين روستا از اتوبان تهران- قزوين ۱۴ کيلومتر مي باشد.

زبان مردم روستا فارسي با گويش تاتي است. شکرناب در ارتفاع ۱۵۰۰ متر از سطح دريا واقع است. شکرناب در محدوده کوهپايه البرز قرار گرفته، به طوري که شمال اين روستا را ارتفاعات بلند الموت و جنوب آن را دشت قزوين احاطه نموده است.

راه دستيابي به شکرناب:

راه اصلي: کيلومتر ۲۰ بزرگراه قزوينتهران، کيلومتر ۱۴ فرعي حاجي آباد(جاده انگه،جاده پايين طالقان).

ساير راهها:

مسير ديگري که مي توان به شکرناب راه پيدا کرد، از طريق طالقان مي باشد.براي اين مسير بايد از خروجي طالقان زياران به سوي پايين طالقان و سپس شکرناب حرکت کرد.گرچه اين مسير بسيار طولاني تر از مسير اصلي است اما خصوصا در فصل بهار جاده اي بسيار زيبا و تماشايي است.

روستا هاي اطراف

روستا هاي اطراف شکرناب بر مبناي جهت جغرافيايي عبارت اند از:

از شمال: چناسک،امرودک،دينه کوه،سائين دره.

از سمت شرق: نوده ،کياده،غريب مزرعه ،چوانک،انگه،پرگه،کجيران.

از سوي جنوب: حصار خروان ،شريف آباد،انجيلاق،کوندج.

از غرب: زرجه بستان،کبريت ميان.

به طور عمده مي توان گفت که بيشتر ارتباط ها و تعامل ها با روستا ي چناسک در شمال شکرناب برقرار بوده و هست.

محصولات

محصولات اين روستا غالبا گردو،بادام،انگور است.در زمانهاي قديم کاشت گندم و عدس و جو در مزارع نيز معمول بوده است. البته در املاک شخصي محليان ساير ميوه ها از جمله گيلاس و زرد آلو و سيب و … رشد مي نمايد. در فصل بهار در محدوده منطقه بسياري از گياهان خودرو مي رويد که کاربرد زيادي در آشپزي دارند. ازجمله مي توان: قزياقه، تره کوهي، شنگ، ريواس، پونه،کنگر را نام برد.